Så mycket

förändras när man växlar nätverk.
Har främst navigerat på ett internationellt eteriskt nätverk den senaste tiden, och det har en viss effekt. På alltsammans. Om man är uppmärksam.
Nu när jag växlat tillbaka till ett primärt svenskt eteriskt nätverk så ändras saker.
Det är väldigt subtilt, men det är där.

Det är en intressant observation att göra i relation till kvantteori.
Hur även de minsta aspekterna av ens vardag förändrar på stor skala.
Det går i alla stadier, från sätt att resonera formulerade tankar genom mental oscillation, till deras manifestation och uttryck.
Det är fascinerande hur lite det krävs för att förändra så mycket om man är uppmärksam.

I observation av mig själv så är det något man utvecklar med tiden.
Medvetenhet som jag förstår det är en färskvara. Det fluktuerar genom tiden.
Viss period är man mer medveten än annan – vare sig man tänker det eller ej.
Bara för att man tänker att man är medveten betyder inte att man är det fullkomligt.
Det kommer i stadier. För om man tänker att man är medveten, är man medveten om att man tänker att man är medveten – och i förlängningen, är man medveten om sin observation av sin medvetna tankegång. Det staplar sig ovanpå i skikt.
Så i slutsats måste medvetande vara en färskvara.
Det värre med det är att man inte märker om man blir mindre medveten.
Man kan bara observera det i återblick om man återvinner högre medvetenhet.

Det är lite som minnesförlust.
Man minns inte att man inte längre minns.
En tanke som ibland skrämmer mig.
För du minns inte vad du glömt, så du minns inte ens att du glömt det.
Medvetande fungerar på samma sätt.

Så det hela leder sig till konklusionen rörande medvetenhet, vad det är.
I mitt mentala koncept av det, så är det produkten av oscillation.
Eftersom hjärnan elektromagnetiskt oscillerar tankar till form.
Intellekt arrangerar sig som modulering ovanpå den mentala bärvågen.
Ju starkare bärvåg, ju mer sofistikerad modulering ovanpå den.
Ju mer sofistikerat arrangemang, ju mer självinsikt, tankemässig bearbetning och därför självmedvetenhet genom formulerade tankar och intellekt.
Så om oscillationsförmågan är svag, vilja säga, förmåga att resonera tankar till form, ju svårare att minnas och därigenom arrangera intellektuellt sin egen uppfattning av sig själv – medvetenhet.

I mitt koncept så är inte information självt förmågan att tänka. Det är bara moduleringen av bärvågen. Förmågan att tänka därför, är förmågan att oscillera bärvågen.
Det är för mig lätt att illustrera.
Om du lyfter något tungt, och känner det där ‘suset’ i huvudet, när du måste ‘ta i’, det är du som producerar oscillation. Du försöker arrangera biomassa till koordinerad prestation, vilket också är att modulera efter en bärvåg. Men i den delen av energispektrumet som har mer densitet, vilja säga det som vi konventionellt refererar till som det fysiska.
Ett annat exempel är om du håller fram högerhanden framför dig, och pressar den ifrån dig. Så hårt att du försöker trycka handen bort från dig så långt du kan. Till slut så hör du ett ‘humm’ eller ‘sus’ i hjärnan. Det är verkligt tänkande. Verklig oscillation. För du försöker att biologiskt arrangera något du inte är van med, och därför kan du isolera tankeprocessen. Den verkliga.

Det är väldigt enkelt att arrangera intellekt och därigenom information om du kan oscillera starkt. För det är en effektiv bärvåg som tillåter mer sofistikerad modulering.
Människokroppen följer de fysiska lagarna som allt annat.

Det är intressant i kontexten, eftersom den silikonbaserade livsformen i egenskap av mekaniskt arrangemang som tillåter digitalt arrangemang känt som dator använder sig av samma teknik. Den har sin primära klockfrekvens ovanpå vilken modulering staplas i många lager. Vilket tillåter arrangerad information som animeras på en digital projektor såsom skärm. Den du ser på just nu.

Eftersom vi opererar efter samma princip, så är det verkligt intressant att observera hur min omgivning epigenetiskt påverkar mitt interna biologiska arrangemang när jag växlar nätverk.
Det är en observation som kommer sig genom mitt medvetande i nuet, här och nu. Som i sig är ett resultat av min förmåga att oscillera mentala arrangemang i form av tankar.

Det är därför jag tränar så hårt. Inte så mycket för, vad än är andra människors anledningar. Utan för att det gör det enklare att tänka. Enklare att oscillera. Det hjälper mig producera en starkare mental bärvåg och därför även ett mer sofistikerat arrangemang ovanpå den i form av modulering.

Det är relevant i relation till bioteknik och bioelektricitet genom elektrokemi.
Du har ett symbiotiskt förhållande med din telefon eller dator rent elektromagnetiskt. För dess strålning, vilket är ett resultat av oscillation, integrerar med din bioelektriska sfär genererad av din kropp. Det som elektromagnetiskt håller dig samman som levande individ.

Den mest akuta aspekten i observationen är att jag plötsligt har en mycket större tendens att vilja arrangera mig intellektuellt genom svenska.
Givet, eftersom jag opererar digitalt genom ett svenskt nätverk.
Något som bör påverka min digitala entitet/dator och därigenom mig när jag är närvarade inom dess direkta sfär av påverkan.

Det är även relevant eftersom bioelektricitet och elektrokemi är en väldigt central del i den bioteknik jag studerar och forskar på, när det kommer till att självföryngra genom medveten modulering av min egen oscillation.

Vi är subjekt under termodynamik, men termodynamik kan, om medveten om sig självt i arrangerat koncept, kringgå sig självt. Entropiresistens genom integritet, genom självmedvetande genom sofistikerat arrangemang av intellekt i form av information.

Ser stora framgångar i min förmåga att självföryngra.
Då åldrande till stor del kommer sig av minskad oscillationsförmåga till följd av entropi.
Därför vikten i entropiresistens.
Resistens. Motstånd.
I elektrisk kontext.
Bioelektrisk kontext.

Därför resistensträning med vikt.
Det tvingar mig att oscillera min kropp i koordinerat arrangemang.
Du måste tänka när du tränar. Varje steg du tar, ju mer medvetet, är arrangerat biologiskt genom att du tänker det – oscillerar det.