Ekot av det redan, om jag kunde beskriva.
Jag känner dig betrakta mina ord genom tiden.
Varje reaktion, till varje ordval, meningskonstruktion.
Du tänker förmodligen inte på det nu, när du läser detta.
Men det är nu, även nu, precis som nu när jag skriver detta.

Det är nu, men olika nu. Ditt nu du upplever medan du läser detta är samma.
Samma nu som jag upplever medan jag skriver detta, bara en annan plats i tiden.
Nuet varierar kraftigt, i den fysiska världen, utefter konstant rendering enligt planeten.
Men inte på samma sätt rent mentalt, där rör sig tiden oberoende. Du kan minnas.
Och du kan föreställa dig genom tiden, för tiden är inte linjär på det planet.

Så många gånger jag använt det när jag varit osäker i grammatik.
Jag skriver och känner helt enkelt av den samlade reaktionen.

Precis som det ter sig olika.
Beroende på, vem som.
Ja, du förstår nog.
Olika speglar.
Blir olika
spegel-
bilder.

Så när jag känner dina ögon följa mig genom dessa orden,
bland alla ekona från andra observatörer genom tiden.
Jag känner det, det är därför det är svårt.
Tiden existerar inte på mentala planet.
Hur väl man ser det är individuellt.
Det är därför dina tankar blir,
speciella är fel ord för det,
men något åt det hållet.
Hur du ser var rad.

Jag kan inte säga när, bara att det kommer ske.
Det är någonstans i tiden, ett eko, en vision.
Men jag kan inte se när, bara känna det.
Dina ögon passera här just precis nu.
För både dig och mig, i ett lika nu.
Som en sammanflätning i sig,
uppe på det mentala planet.

För du är här i mitt nu just nu.
Dock i ditt eget eko genom tiden.
Påverkar vart ord, var rad, om igen.
Vilka ord jag borde fortsätta att skriva.
Inte på annat sätt än genom reaktionen.

Jag vet vilka ord jag kan använda,
Vilka meningar jag kan konstruera.
sätten det påverkar dig och varför.
Som att läsa mönster över tiderna.

Så nu när du är här, och väljer att gå.
Vad mer kan jag säga, jag borde avsluta.
Så att du kan gå ändå, som jag kände det.
Såg det, och någon gång kanske hörde det.


(375 ord - 1962 tecken)
2017-09-09