Ju mer man studerar folk, ju mer förstår man folk.
Ju mer man förstår folk, ju mindre blir man som folk.
Ju mindre man blir som folk, ju mer människa blir man.

Folk är som folk är, för folk säger att man ska vara som folk.
Folk är som folk men avskyr ett annat folk som inte är som folk.
Likt en folklig församling där folk är som folk, men inte är som folk.


(74 ord - 353 tecken)
2015-12-06