I en ständigt föränderlig evighet där endast undantaget är förändringen,
där idel avvikelse avsiktligen avviker och avslöjar de verkliga motiven.
I en stillastående samtid med konstant annorlunda människor,
där blott variationen definierar de existerande personligheterna.
I en väntan längre än någon annan på ett för alltid oundvikligt slut,
där bara de tydligaste individerna tar plats i morgondagens historia.

I en omedvetet medveten och intelligent existens,
där ingenting är lika mycket på låtsas som verkligt.
I en existens skapad och definierad av existensen själv,
där allting är lika mycket verkligt som det är på låtsas.
I en verklig existens overkligt existerande i verkligheten,
där ting kan vara någonting och ingenting kan vara allting.

I en värld jag själv omedvetet skapat för mitt medvetande,
där min tilldelade plats är lika viktig som den är obefintlig.
I en värld med människor lika väsentliga som de är okända,
där mina tankar är lika betydelsefulla som ovidkommande.
I en värld med personer som är lika unika som de är döda,
där mina drömmar är lika verkliga som de är bortglömda.

I den värld där du är lika vacker som du är verklig.
I den värld där du är lika fantastisk som du är nära.
I min värld.


(202 ord - 1202 tecken)
2012-06-24