Fick min

valsedel till kyrkovalet idag.
Gick aldrig ur. Avser inte heller.
Avstår dock att lägga min röst.
Förmodar att det arrangerar sig korrekt utan att mitt ego lägger sig i.
Jag lever på statliga försäkringspengar vilket som, så jag betraktar mer kyrkskatten som en frivillig månatlig donation.
Jag kan bara hoppas de åtar sig sitt uppdrag som de väljer att uppfatta det.