En

får inte välja familj, säger de.
Så man gör bäst i att älska den.
Så gott det går.
Jag hade tur.
På många sätt.
Lyckligt lottad genetiskt på många vis.
Men även olyckligt på flertalet andra.

Naturligt immun tack vare supereffektivt immunförsvar.
Så överaktivt att människor med svagare kallar det för sjukdom i mig.
Men jag kan varken drabbas av, sprida eller dö av Covid.
För jag vet vad det är. Varför det sker.
Vad den symboliska manifestationen av det genetiska materialet är.
Jag har nästan smittats av det, men är för immun.

När jag upprätthåller min homeostas så är min läkeförmåga övereffektiv.
Tandingreppet i onsdags har redan läkt. Nu är stygnen de satte obekväma för de förhindrar komplett läkning.
Folk tror jag skämtar, överdriver eller uppmärksamhetsfiskar när jag påstår mitt undertagande i forskning rörande entropiresistens och biologisk transformationsförmåga.
De är ju ord enligt lexikonet, i den här webbläsaren åtminstone, så det borde inte vara något okänt. Det krävs om jag ska lyckas återställa all skada de åsamkat min kropp. Tack vare medvetenhet, bra kontakter och stark intuition så kanske det är möjligt. Gör framsteg i samtliga vetenskapliga aspekter.
Jag förstår dem dock mer symboliskt än intellektuellt, för jag läser synkroniciteten och applicerar intellektuella motsvarigheter ovanpå den. Som en modulerad bärvåg.

Det är vad deras egon försökte förstöra i mig när de fallerade i försöket att installera egot i mig. Den automatiserade entiteten som driver hela det mänskliga samhället.
Jag är autoimmun. Inte immun mot mig själv, men mot automatisering i fråga om intellektuell artificiell intelligens. Därav förgiftning av immunförsvaret för att göra mig medgörlig.
Närän jag ackumulerar intellekt så arrangerar jag det medvetet – vilket ofta skär sig mot det automatiserade och efterblivna genom egot drivna mänskliga samhället.

Ju mer rädd du är för pandemin, ju mer anledning har du att vara rädd.
För rädslan, den irrationella rädslan, är det första tecknet på infektion.
Mental infektion. Det driver den eventuella manifestationen av biologisk.
Receptivitet är multidimensionell.
Eller har de listat ut ännu hur det sprider sig?
Trots munskydd och sprit?

Biologiskt proper homeostas i relation till det ekologiska biosystemet på den här planeten är att föredra i samtliga lägen. För det skulle vara att bioelektriskt arrangera sitt elektromagnetiska fält i symbios med Schumann-resonansen, eller planetens bioelektiska fält. Det hela givetvis mer relevant i den symboliska kontexten hellre än den intellektuella. Icke-applicerad vetenskap är intellektuella lego-strukturer. Fina att se på, men inte mer än så.

Ur en symbolisk synvinkel hellre än intellektuell; dessvärre krävs intellektuell för att man ska kunna formulera det i koncept – vad tror du att Rhesus-genen symboliserar i fråga om animerad energi?
Det kan vara mutation åt båda hållen. Antingen en addition på de där den är manifesterad. Eller en raderad del från de som saknar den.
Autoimmunitet bör vara vanligare i avsaknad, eftersom tendensen att vara resistent mot automatisering är starkare.

Det är varken svårt eller konstigt att se varför det som hänt har hänt.