Det försöker

alltid att skada de som bryr sig mest.
I alla. Samtidigt.

Ibland undrar jag, om det är allt som är till livet.
Om det är allt som där är.

Sen minns jag känslan av att du ler.
Och det ändrar allt.

Varje gång.