Det är

sättet som du ler på.

Ibland ser jag fram emot kriget.
I nyfikenhet.
Undrar vad det kommer att bringa.

Jag kan se det påverka min reflektion.
Men jag ser inte vad som händer bortom mig.
Ibland är jag nyfiken på det.

Framtiden är som en väg man går på.
Ju längre man kan se, ju lättare att förstå.
Allt utanför vägen arrangerad är otydligt.

Ibland undrar jag vad som är där utanför.
I framtiden.

Jag ser dig.
Jag ser dig le.

Det är sättet som du ler på.
Det är vad jag minns från framtiden.