Berry

taste from written accounts.

Tystnaden får lika mycket sagt,
när friheten är under kontrakt.
Påverkar dock inte min makt,
över undermedveten prakt.

Rätten att ge, rätten att ta.
Underskattad men överformulerad.
Rätten att be, rätten att ha.
Endast den utsatt finner sig insatt.

Allt efter allt i sin egen takt,
närvarande ständigt på vakt.
Våldet finner sig gärna i pakt,
slutskedet tar sitt farväl i slakt.

Stör inte den i frid.
Då det som råvara,
funnit mest av strid.
Ofrid menar stor fara.

Jag ägs av ingen människa,
alla försöken möter sitt öde.
Slutet de själva ville önska,
när de förstörde mitt flöde.

Aktion reaktion normal,
ofrivillig natur formulerad.
Reflektion reaktion optimal,
medveten mening arrangerad.